آذرمرجان در جهت اهدافش و برای ارتباط بیشتر و بهتر با مخاطبان و اطلاع رسانی درست و به موقع ، استفاده از بهترین رسانه ها و ابزار های اطلاع رسانی را در طول سالیان متمادی مد نظر قرارداده است.

جدیدترین فعالیتهای تبلیغاتی و رسانه ای شرکت آذرمرجان در این بخش از وب سایت منعکس شده است.

از شما دعوت می شود تا از صفحات زیر دیدن فرمائید.

آذرمرجان و تلویزیون

مشاهده برخی از برنامه ها و تبلیغات آذرمرجان در تلویزیون

آذرمرجان و رادیو

مشاهده برخی از برنامه ها و تبلیغات آذرمرجان در رادیو

آذرمرجان در مطبوعات

مشاهده حضور آذرمرجان در مطبوعات

آذرمرجان در نمایشگاه ها

مشاهده حضور آذرمرجان در نمایشگاه ها

آذرمرجان در شهر

مشاهده برنامه های آذرمرجان در شهر

هدایای تبلیغاتی آذرمرجان

مشاهده از هدایای تبلیغاتی و فعالیت های فرهنگی آذرمرجان